Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 0. Tại sao phải sử dụng internet an toàn và hợp pháp
  • 1. Thông tin cá nhân và tập thể
  • 2. Bảo vệ thông tin cá nhân
  • 3. Chia sẻ thông tin an toàn
  • 4. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp trên môi trường Internet

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 603

Chưa có thông báo nào