Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • Chèn chọn xóa nội dung
  • Sao chép, cắt và di chuyển nội dung
  • Tìm kiếm và thay thế nội dung
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Thực hành 2: Chỉnh sửa văn bản

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 198

Chưa có thông báo nào