Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • Một số cấu trúc
  • Tạo sơ đồ khối bằng phần mềm
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Thực hành

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 129

Chưa có thông báo nào