Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài
  • Cấu trúc lặp phần 1
  • Cấu trúc lặp phần 2
  • Củng cố bài học
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 4. Cấu trúc lặp

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 262

Chưa có thông báo nào