Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện
  • 2. Điều kiện và phép so sánh
  • 3. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
  • 4. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ và tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 301

Chưa có thông báo nào