Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • Thao tác với hình ảnh và chữ nghệ thuật
  • Thao tác với bảng
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Thực hành 6 tổng hợp

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 143

Chưa có thông báo nào