Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng trình duyệt web
  • Tìm thông tin hỗ trợ học tập
  • Tìm thông tin hỗ trợ giải trí
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Tổ chức lữu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Thực hành 1

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 596

Chưa có thông báo nào