Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Giới thiệu
  • 2. Thao tác với hình ảnh
  • 3. Thao tác với chữ nghệ thuật
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 7. Thêm hình ảnh để minh họa

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 258

Chưa có thông báo nào