Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Máy tìm kiếm
  • 2. Tìm kiếm thông tin trên internet
  • 3. Máy tìm kiếm
  • 4. Tìm thông tin bằng máy tìm kiếm
  • 5. Tìm hiểu về Google Chrome​
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Tổ chức lữu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 2. Máy tìm kiếm

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 739

Chưa có thông báo nào