Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Làm gì khi văn bản chưa như ý
  • 2. Cách chèn, chọn và xóa nội dung
  • 3. Sao chép và di chuyển nội dung
  • 4. Cách cắt và di chuyển nội dung
  • 5.Cách tìm kiếm và thay thế nội dung
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 3. Chỉnh sửa văn bản

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 451

Chưa có thông báo nào