Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tại sao cần trình bày thông tin dưới dạng bảng
  • 2. Thao tác tạo bảng
  • 3. Cách nhập nội dung trong bảng và thay đổi kích thước hàng,cột
  • 4. Thao tác thêm hàng, cột
  • 5. Thao tác xóa hàng, cột
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 8. Trình bày thông tin dạng bảng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 294

Chưa có thông báo nào