Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm mạng máy tính
  • 2. Sự cần thiết mạng máy tính
  • 3. Mạng không dây, mạng có dây
  • 4. Các thành phần của mạng máy tính
  • 5. Tác hại mạng máy tính
  • 6. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2. Mạng máy tính và Internet

Bài 1. Mạng máy tính

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.607

Chưa có thông báo nào