Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thư điện tử là gì?
  • 2. Hoạt động của thư điện tử
  • 3. Gửi và nhận thư điện tử như thế nào?
  • 4. Lợi ích của thư điện tử
  • 5. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Tổ chức lữu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 3. Tìm hiểu thư điện tử

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 707

Chưa có thông báo nào