Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • Tạo sơ đồ tư duy
  • Tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm (LT)
  • Tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm (Thực hành)
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Thực hành 7

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 182

Chưa có thông báo nào