Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Nhận biết ánh sáng
  • Nhìn thấy một vật
  • Nguồn sáng và vật sáng
Nhấn để bật tiếng
X

Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 9.250

Chưa có thông báo nào