Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Chống ô nhiễm tiếng ồn

Chống ô nhiễm tiếng ồn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.269

Chưa có thông báo nào