Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Hai loại điện tích
    • Thí nghiệm 1
    • Thí nghiệm 2
  • Sơ lược về cấu tạo nguyên tử
Nhấn để bật tiếng
X

Hai loại điện tích

Hai loại điện tích

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.802

Chưa có thông báo nào