Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Cường độ dòng điện và hiệu điện thế với đoạn mạch nối tiếp
    • Cường độ dòng điện
    • Hiệu điện thế
  • Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song
    • Hiệu điện thế
    • Cường độ dòng điện
Nhấn để bật tiếng
X

Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.441

Chưa có thông báo nào