Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Cường độ dòng điện và hiệu điện thế với đoạn mạch nối tiếp
    • Cường độ dòng điện
    • Hiệu điện thế
  • Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song
    • Hiệu điện thế
    • Cường độ dòng điện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 643

Chưa có thông báo nào