Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Âm phản xạ - Tiếng vang
  • Vật phản xạ tốt - Vật phản xạ kém
Nhấn để bật tiếng
X

Phản xạ âm - Tiếng vang

Phản xạ âm - Tiếng vang

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 2.281

Chưa có thông báo nào