Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn
    • Khi bóng đèn chưa mắc vào mạch
    • Bóng đèn được mắc vào mạch điện
    • Lưu ý
  • Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chệnh lệch mức nước
Nhấn để bật tiếng
X

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.524

Chưa có thông báo nào