Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn
    • Khi bóng đèn chưa mắc vào mạch
    • Bóng đèn được mắc vào mạch điện
    • Lưu ý
  • Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chệnh lệch mức nước
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 635

Chưa có thông báo nào