Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Hiệu điện thế
  • Vôn kế
  • Đo hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện khi mạch hở
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Hiệu điện thế

Hiệu điện thế

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.745

Chưa có thông báo nào