Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Sự nhiễm điện do cọ xát

Giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự nhiễm điện

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 2.054

Chưa có thông báo nào