Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Tác dụng từ
  • Tác dụng hóa học
  • Tác dụng sinh lí
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.087

Chưa có thông báo nào