Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Phản xạ âm - Tiếng vang

Bài tập phản xạ âm - tiếng vang

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 1.598

Chưa có thông báo nào