Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Tác dụng nhiệt
  • Tác dụng phát sáng
  • Củng cố - Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.153

Chưa có thông báo nào