Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập kiến thức cũ
  • Âm to - Âm nhỏ
  • Độ to của âm
Nhấn để bật tiếng
X

Độ to của âm

Độ to của âm

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.714

Lưu ý: Hình ảnh thí nghiệm 1


Chưa có thông báo nào