Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Dao động
  • Âm cao (âm bổng) - Âm thấp ( âm trầm)
  • Có thể e chưa biết
Nhấn để bật tiếng
X

Độ cao của âm

Lý thuyết độ cao của âm

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.169

Chú ý: Trong clip 1, hình 11.1 như sau:


Chưa có thông báo nào