Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Chất dẫn điện và chất cách điện
  • Dòng điện trong kim loại
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.465

Chưa có thông báo nào