Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm
  • Hiện tượng đoạn mạch và tác dụng của cầu chì
  • Các quy tắc an toàn kgi sử dụng điện
Nhấn để bật tiếng
X

An toàn khi sử dụng điện

An toàn khi sử dụng điện

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.241

Chưa có thông báo nào