Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Nhận biết nguồn âm
  • Đặc điểm của các nguồn âm
Nhấn để bật tiếng
X

Nguồn âm

Nguồn âm

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 3.356

Chưa có thông báo nào