Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Gương phẳng
  • Hiện tượng phản xạ ánh sáng
  • Định luật phản xạ ánh sáng
Nhấn để bật tiếng
X

Định luật phản xạ ánh sáng

Định luật phản xạ ánh sáng

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 4.627

Chưa có thông báo nào