Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Môi trường truyền âm
    • Sự truyền âm trong không khí
    • Sự truyền âm trong chất rắn
    • Sự truyền âm trong chất lỏng
  • Âm có thể truyền trong chân không không?
  • Vận tốc truyền âm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Môi trường truyền âm

Môi trường truyền âm

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.726

Chưa có thông báo nào