Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Các kiến thức cần ghi nhớ
  • Môi trường truyền âm
    • Sự truyền âm trong không khí
    • Sự truyền âm trong chất rắn
    • Sự truyền âm trong chất lỏng
  • Âm có thể truyền trong chân không không?
  • Vận tốc truyền âm
Nhấn để bật tiếng
X

Môi trường truyền âm

Môi trường truyền âm

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.686

Chưa có thông báo nào