Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài tập về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 2.831

Chưa có thông báo nào