Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Bóng tối - Bóng nửa tối
  • Nhật thực - Nguyệt thực
Nhấn để bật tiếng
X

Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 5.485

Chưa có thông báo nào