Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi
  • Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi
Nhấn để bật tiếng
X

Gương cầu lồi

Gương cầu lồi

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 3.638

Chưa có thông báo nào