Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm
  • Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm
Nhấn để bật tiếng
X

Gương cầu lõm

Gương cầu lõm

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.312

Chú ý: Các em sửa lại tiêu đề bài học thành " Bài 7: Gương cầu lõm"

Chưa có thông báo nào