Học tốt Vật lí 7 - Cô Nguyễn Thị Mai

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
  • Giải thích sự tạo ảnh bởi gương phẳng
Nhấn để bật tiếng
X

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 4.662

Chưa có thông báo nào