Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & read
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 3
  • Game time
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: My new school - Getting started

Unit 1: My new school - Getting started

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 4.750

Chưa có thông báo nào