Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Warm up: Ordering the 3rs
  • Pre-tech vocabulary
  • Thue of false rediction
  • Math the words with their meanings
  • Comprehension questions
  • Lucky number
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: Our greener world - Skills 1

Unit 11: Our greener world - Reading & Speaking

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 144

Chưa có thông báo nào