Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: My new school - Skills 2

Unit 1: My new school - Listening

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 1.103

LƯU Ý: Activity 1, câu số 4 các bạn sửa lại đáp án là B (Vietnamese) giúp cô nhé!

Chưa có thông báo nào