Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Listen and repeat the words
  • Listen and Practice reading the short poem
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Our Tet holiday - A closer look 1

Unit 6: Our Tet holiday - Pronunciation

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 280

Chưa có thông báo nào