Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Listen and repeat the words
  • Listen and Practice reading the short poem
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: Our Tet holiday - A closer look 1

Unit 6: Our Tet holiday - Pronunciation

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 200

Chưa có thông báo nào