Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Television - A closer look 1

Unit 7: Television - Vocabulary (Extra Exercises)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 441

Lưu ý: Exercise 3 câu 3 đáp án là B các em nhé!

Chưa có thông báo nào