Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Sports and games - Communication

Unit 8: Sports and games - Communication

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 163

Lưu ý: trong BG các bạn sửa lại giúp cô tên của cầu thủ số 2 là "Nguyễn Công Phượng" (không phải "Lê Công Phượng") nhé

Chưa có thông báo nào