Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Listen and read
  • Vocabulary
  • Exercise 1
  • Exercise 2 (1b trong SGK)
  • Exercise 3 (2 trong SGK)
  • Watch out!
  • Exercise 4 SGK
  • Group work (Exercise 5 trong SGK)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: Our greener world - Getting started

Unit 11: Our greener world - Getting started

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 364

Chưa có thông báo nào