Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Listen and read
  • Vocabulary
  • Exercise 1
  • Exercise 2 (1b trong SGK)
  • Exercise 3 (2 trong SGK)
  • Watch out!
  • Exercise 4 SGK
  • Group work (Exercise 5 trong SGK)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 11: Our greener world - Getting started

Unit 11: Our greener world - Getting started

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 202

Chưa có thông báo nào