Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Warm-up + Exercise 2
  • Exercise 1 - P36
  • Exercise 3,5,6
  • Exercise 7
Nhấn để bật tiếng
X

Review 1 (Unit 1 - Unit 3)

Review 1 (Unit 1 - Unit 3) (p.1)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 518

Lưu ý: Cô đính chính lại là câu 4 bài 6 là "is sleeping" không phải là "is speaking" các em nhé!

Chưa có thông báo nào