Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: My new school - Skills 1

Unit 1: My new school - Reading (Extra Exercises)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.050

LƯU Ý: Phần Exercise 3, các em bổ sung thêm 1 lỗi sai nữa giúp cô nhé (dòng 5 chuyển "his"->"her")

Chưa có thông báo nào