Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 9: Cities of the world - Skills 2

Unit 9: Cities of the world - Writing (Extra Exercises)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 153


Học sinh lưu ý:

Trong clip 1, ở 11:55, đề bài chính xác của câu 7 là:
This is the first time he has gone abroad.

Chưa có thông báo nào