Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Grammar: the past simple
  • Key words
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Grammar: imperatives
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 8: Sports and games - A closer look 2

Unit 8: Sports and games - Grammar

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 146

Chưa có thông báo nào