Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

  Mục lục bài giảng
  • Body parts and appearance
  • Vocabulary for personality
    • Vocabulary
    • Practice
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 3: My friends - A closer look 1

Unit 3: My friends - Vocabulary (Extra Exercises)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 655


Lưu ý: Trong phần Từ vựng cô đánh nhầm hai lần số thứ tự 13.

Phần "Jumble words", các em sửa lại giúp cô từ số 4 là "stomach" nhé

Chưa có thông báo nào