Topclass iLearn Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Pronunciation
  • How to pronounce /p/
  • How to pronounce /b/
  • Exercise 1,2
 • Speaking
  • Review: personality & appearance
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: My friends - A closer look 1

Unit 3: My friends - Pronunciation (Extra Exercises)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 695

Chưa có thông báo nào